2104250333 28ης Οκτωβρίου 85-87, Άγιος Φίλλιπος, Νίκαια pleiadesmeleti@gmail.com
hero image


 

Προετοιμασία Πανελληνίων Εξετάσεων
Πλειάδες - Κέντρο Μελέτης - Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης - Καθημερινή Μελέτη Μαθητών - Ολιγομελή Τμήματα
- Προετοιμασία Πανελληνίων Εξετάσεων - Ρομποτική - Νίκαια Αττική 

Στην καρδιά της Νίκαιας Αττικής, το Κέντρο Μελέτης “Πλειάδες” αναλαμβάνει με στόχο την καθημερινή μελέτη μαθητών Λυκείου, καθώς και την προετοιμασία τους για τις απαιτητικές Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Καθημερινή Μελέτη Λυκείου
Στο Κέντρο Μελέτης “Πλειάδες,” η εκπαίδευση των μαθητών Λυκείου αντιμετωπίζεται ως μια διαδικασία συνεχούς εξέλιξης. Τα ολιγομελή τμήματα διασφαλίζουν ατομική προσοχή και ένα ομοιόμορφο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η ευελιξία στο πρόγραμμα βοηθά τους μαθητές να ενσωματώσουν τη μελέτη στο καθημερινό τους ωράριο, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις τους.

Προετοιμασία για Πανελλήνιες Εξετάσεις
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των μαθητών για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, το Κέντρο Μελέτης “Πλειάδες” καλύπτει όλα τα κρίσιμα σημεία των εξεταζόμενων μαθημάτων. Οι δασκάλοι μας, με την εμπειρία και την ειδίκευσή τους, επικεντρώνονται στην παροχή σφαιρικής κατανόησης των θεμάτων και στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων.

Εξειδικευμένη Στήριξη και Ατομική Προσέγγιση
Κάθε μαθητής αντιμετωπίζεται ως μοναδικό άτομο με ξεχωριστές εκπαιδευτικές ανάγκες. Με τη στήριξη του Κέντρου Μελέτης “Πλειάδες,” οι μαθητές αναπτύσσουν όχι μόνο γνώσεις, αλλά και την αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητες που χρειάζονται για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών τους στόχων.