2104250333 28ης Οκτωβρίου 85-87, Άγιος Φίλλιπος, Νίκαια pleiadesmeleti@gmail.com
hero image


 

Καθημερινή μελέτη μαθητών γυμνασίου
Πλειάδες - Κέντρο Μελέτης - Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης - Καθημερινή Μελέτη Μαθητών - Ολιγομελή Τμήματα
- Προετοιμασία Πανελληνίων Εξετάσεων - Ρομποτική - Νίκαια Αττική 

Το Κέντρο Μελέτης “Πλειάδες”, με τη θέση του στην καρδιά της Νίκαιας Αττικής, αναλαμβάνει με προσήλωση την καθημερινή μελέτη μαθητών γυμνασίου, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία.

Καθημερινή Μελέτη Γυμνασίου
Στο Κέντρο Μελέτης “Πλειάδες”, κατανοούμε τη σημασία της καθημερινής μελέτης για τους μαθητές του γυμνασίου. Προσφέρουμε ώρες μελέτης που στοχεύουν στην επίτευξη ενός επιθυμητού επιπέδου εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή και την εξέλιξη κάθε μαθητή.

Φιλολογικά Μαθήματα: Στήριξη και Εξειδίκευση
Για τους μαθητές του γυμνασίου, προσφέρουμε εξειδικευμένα μαθήματα στα φιλολογικά μαθήματα, όπως τα αρχαία, η λογοτεχνία και η έκθεση. Τα ολιγομελή τμήματα διασφαλίζουν ομοιόμορφο επίπεδο μαθητών, ενώ η διδασκαλία γίνεται με ξεχωριστό τρόπο. Στοχεύουμε στην κάλυψη κενών, τη διδασκαλία νέων φαινομένων και την τοποθέτηση γερών βάσεων για τη μετάβαση στις επόμενες τάξεις.

Η Πρόκληση της Νεοελληνικής Γλώσσας - Έκθεση
Η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας και της έκθεσης αντιμετωπίζεται με ειδική προσοχή, γνωρίζοντας ότι αυτά τα μαθήματα αποτελούν πρόκληση για πολλούς μαθητές. Μέσα από την εμπειρία μας, έχουμε κατανοήσει τις δυσκολίες που προκύπτουν και διασφαλίζουμε ότι η διδασκαλία αυτών των μαθημάτων είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε μαθητή. Επιδιώκουμε να δώσουμε ξεχωριστή βαρύτητα σε αυτά τα μαθήματα, προετοιμάζοντας τους μαθητές για την επιλογή κατεύθυνσης που θα ακολουθήσουν στο μέλλον.