2104250333 28ης Οκτωβρίου 85-87, Άγιος Φίλλιπος, Νίκαια pleiadesmeleti@gmail.com

Πλειάδες - Κέντρο Μελέτης
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης - Καθημερινή Μελέτη Μαθητών - Ολιγομελή Τμήματα
- Προετοιμασία Πανελληνίων Εξετάσεων - Ρομποτική - Νίκαια Αττική


Το Κέντρο Μελέτης “Πλειάδες” στη Νίκαια Αττικής αποτελεί ένα σύγχρονο και μοναδικό Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, αφιερωμένο στην ανάπτυξη των μαθητών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Η φιλοσοφία μας επικεντρώνεται στην προσωπική προσέγγιση, την ομοιογένεια των τμημάτων και την ευελιξία στο ωράριο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε μαθητή.

Στο Κέντρο Μελέτης “Πλειάδες” δεσμευόμαστε να παρέχουμε όχι μόνο γνώσεις, αλλά και την απαραίτητη υποστήριξη για την ανάπτυξη του κάθε μαθητή.

 

Σχολική μελέτη μαθητών δημοτικού

Σχολική μελέτη μαθητών δημοτικού

Στο Κέντρο Μελέτης “Πλειάδες”, η σχολική μελέτη των μαθητών δημοτικού αποτελεί μια διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία, χαρακτηρισμένη από νέες, σύγχρονες, και μοναδικές προσεγγίσεις.

Περισσότερα
Σχολική μελέτη μαθητών δημοτικού

Σχολική μελέτη μαθητών δημοτικού

Στο Κέντρο Μελέτης “Πλειάδες”, η εκπαίδευση γίνεται περισσότερο απλή, διασκεδαστική και αποτελεσματική. Εδώ, η μάθηση δεν είναι απλώς καθήκον, αλλά ένα ταξίδι ανακάλυψης και ανάπτυξης.

Περισσότερα
Καθημερινή μελέτη μαθητών γυμνασίου

Καθημερινή μελέτη μαθητών γυμνασίου

Στο Κέντρο Μελέτης “Πλειάδες”, κατανοούμε τη σημασία της καθημερινής μελέτης για τους μαθητές του γυμνασίου. Προσφέρουμε ώρες μελέτης που στοχεύουν στην επίτευξη ενός επιθυμητού επιπέδου εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή.

Περισσότερα
Καθημερινή Μελέτη Λυκείου

Καθημερινή Μελέτη Λυκείου

Η ευελιξία στο πρόγραμμα βοηθά τους μαθητές να ενσωματώσουν τη μελέτη στο καθημερινό τους ωράριο, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις τους.

Περισσότερα
Προετοιμασία για Πανελλήνιες Εξετάσεις

Προετοιμασία για Πανελλήνιες Εξετάσεις

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των μαθητών για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, το Κέντρο Μελέτης “Πλειάδες” καλύπτει όλα τα κρίσιμα σημεία των εξεταζόμενων μαθημάτων.

Περισσότερα