2104250333 28ης Οκτωβρίου 85-87, Άγιος Φίλλιπος, Νίκαια pleiadesmeleti@gmail.com
hero image


 

Πλειάδες - Κέντρο Μελέτης
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης - Καθημερινή Μελέτη Μαθητών - Ολιγομελή Τμήματα
- Προετοιμασία Πανελληνίων Εξετάσεων - Ρομποτική - Νίκαια Αττική


 

Το Κέντρο Μελέτης “Πλειάδες” στη Νίκαια Αττικής αποτελεί ένα σύγχρονο και μοναδικό Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, αφιερωμένο στην ανάπτυξη των μαθητών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Η φιλοσοφία μας επικεντρώνεται στην προσωπική προσέγγιση, την ομοιογένεια των τμημάτων και την ευελιξία στο ωράριο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε μαθητή.

 

Δημοτικό: Ανάπτυξη με Καινοτόμο Προσέγγιση
Η μελέτη του δημοτικού στο Κέντρο μας διακρίνεται για την εξέλιξη που προσφέρει στους μαθητές. Τα ολιγομελή τμήματα επιτρέπουν την ατομική προσοχή, ενώ η ευελιξία στο ωράριο εξυπηρετεί τις ανάγκες κάθε οικογένειας. Στρατηγικά επικεντρωμένοι στην ανάπτυξη του γραπτού λόγου και των μαθηματικών έννοιών, παρέχουμε ιδιαίτερη προσοχή στην αλφαβητοποίηση με διασκεδαστικές κατασκευές.

Γυμνάσιο: Προετοιμασία για τις Προκλήσεις του Μέλλοντος
Ενιαίο λύκειο ή ΕΠΑΛ; Στο Κέντρο “Πλειάδες” προσφέρουμε επαγγελματικό προσανατολισμό, βοηθώντας τους μαθητές να επιλέξουν τον κατάλληλο δρόμο. Η στενή επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς εξασφαλίζει όχι μόνο την επίλυση αποριών, αλλά και την ανταλλαγή απόψεων με τους γονείς.

Εξέλιξη στη Διδασκαλία της Γλώσσας
Στο Κέντρο μας, η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας βασίζεται σε επικοινωνιακές μεθόδους. Στοχεύουμε στην ανάπτυξη του λειτουργικού ρόλου της γλώσσας και στην ανταλλαγή ιδεών, επιτρέποντας στον μαθητή να αξιοποιήσει πλήρως τις γνώσεις του.

Φιλολογικά Μαθήματα: Ενίσχυση και Προετοιμασία
Για τους μαθητές του γυμνασίου και της α’ λυκείου, προσφέρουμε ολιγομελή τμήματα με ομοιόμορφο επίπεδο μαθητών. Τα φιλολογικά μαθήματα, όπως τα αρχαία, η λογοτεχνία και η έκθεση, διδάσκονται με εξειδικευμένο τρόπο για να καλυφθούν κενά, να διδαχθούν νέα φαινόμενα και να τεθούν γερές βάσεις για τη μετάβαση στις επόμενες τάξεις.

 

Συνειδητοί στις προκλήσεις που θέτει η νεοελληνική γλώσσα - έκθεση, προσδίδουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το μάθημα, προετοιμάζοντας τους μαθητές για κάθε επιλογή που θα ακολουθήσουν στο μέλλον.

Στο Κέντρο Μελέτης “Πλειάδες” δεσμευόμαστε να παρέχουμε όχι μόνο γνώσεις, αλλά και την απαραίτητη υποστήριξη για την ανάπτυξη του κάθε μαθητή.