2104250333 28ης Οκτωβρίου 85-87, Άγιος Φίλλιπος, Νίκαια pleiadesmeleti@gmail.com